Video ako nástroj internej komunikácie

Doba sa posúva, technológie sa neustále zdokonaľujú a firmy čoraz viac pokukujú po modernejších a dynamickejších spôsoboch komunikácie smerom k zamestnancom. Videá si so svojou rastúcou popularitou našli miesto aj v internej komunikácii. Môžu upevniť firemnú kultúru, oživiť formu komunikácie a samozrejme podporiť budovanie značky. Pozrime sa v akých základných oblastiach majú využitie.

 

Školenia

Osobné školenia pre malé skupiny zamestnancov alebo jednotlivcov bývajú časovo aj personálne neefektívne. Videom dokážete celý proces vzdelávania zrýchliť. Pri nástupe nových zamestnancov alebo aktivitách, ktoré si vyžadujú vždy rovnaké rutinné procesy, môže video ušetriť drahocenný čas aj pracovnú silu. Prostredníctvom videa sa môže každý zamestnanec vzdelávať svojím vlastným tempom a k materiálom sa kedykoľvek vrátiť na doštudovanie. Použitie videa tiež zabezpečí, že každý zamestnanec dostane rovnaký - štandardizovaný výklad problematiky. Kvalita školenia sa tak neodvíja od školiteľa, ktorý vedie prednášku. Ak sa niečo vo firme medzičasom zmenilo, jednoducho video aktualizujete.

Školiace videá viete využiť na rôzne témy a pre rôzne firemné oddelenia. Môžu byť o interných procesoch, BOZP, využívaní benefitov alebo HR informáciach. Môžete sa dokonca zamerať aj smerom von z firmy a robiť webináre či iné vzdelávacie aktivity pre vašich zákazníkov.

Nábor zamestnancov

Situácia na trhu práce sa za posledné roky výrazne otočila. Firmy musia o svojich zamestnancov bojovať oveľa tvrdšie. Potenciálni zamestnanci si firmy preverujú a dohľadávajú o nich množstvo informácií. Svoj nástup chcú dobre zhodnotiť a vybrať si toho správneho zamestnávateľa. Zaujať ich môžete napríklad tak, že ich pustíte do zákulisia svojej spoločnosti. Ukážete im kúsok z vašej firmy, ako to u vás vyzerá a funguje. V neposlednom rade, použitie kvalitného videa v procese náboru vám pomôže získať štatút technologicky zdatnej firmy, ktorá je ochotná investovať čas a financie do nových trendov. Môžete tak prilákať mladších zamestnancov, ktorí tieto progresívne nástroje oceňujú.

Budovanie tímu

Či už sa to týka noviniek o firme alebo o jednotlivých zamestnancoch, video je veľmi osobnou formou komunikácie, ktorá môže budovať tímového ducha a vytvárať firemnú kultúru. Zamestnanci, ktorí sa cítia byť súčasťou firemnej komunity sú aktívnejší a majú vyššiu produktivitu práce. Krátke zostrihy z firemných akcií, večierkov alebo konferencií sú ideálnym formátom, ako informovať ľudí o dianí vo firme.

 

Vedenie

Môžete byť veľká korporácia alebo menšia firma, vaši zamestnanci by mali byť vždy o dianí informovaní. Udržať však vo väčších firmách priamy kontakt medzi zamestnancami a vedením môže byť náročné. Nie je reálne, aby sa všetci zamestnanci veľkých nadnárodných koncernov zúčastňovali stretnutí vedenia. Môžete však s nimi zdieľať kľúčové informácie prostredníctvom videa. Vytvorí sa tak spojenie medzi vedením a zamestnancami. A ak zamestnanci dôverujú vedeniu spoločnosti, má to pozitívny vplyv na ich spokojnosť a výkon. Navyše, asi žiadny riaditeľ nechce byť len bájna postava, ktorú nikto nikdy nevidel a nepočul.
Z hromadných e-mailov si môžete tón komunikácie len domýšľať. To neplatí pre video, na ktorom môžu diváci vnímať reč tela a intonáciu hlasu. Chce to cvik, ale takáto forma dáva vedeniu ľudskú tvár a dokazuje, že si jeho členovia našli čas, aby sa zamestnancom osobne prihovorili. Či už sa od vedenia šíria pozitívne alebo negatívne správy, video umožňuje ich jasnú a dôveryhodnú interpretáciu, bez priestoru na vytváranie špekulácií.

Príhovor vedenia zamestnancom v Medusa Group

Príhovor vedenia zamestnancom v Medusa Group

Zhrnutie

Či už ide o hrané videá, animácie alebo webináre, ak s videami v rámci komunikácie vo vašej firme začínate, je dôležité otestovať rôzne témy a formáty, čo bude vo vašom prípade fungovať najlepšie. Dôležité v rámci tohto rozhodovania je aj to, či máte zdroje a podmienky na vlastnú produkciu alebo sa spoľahnete na externého dodávateľa. Pri nenáročných formátoch sú firmy schopné vyprodukovať vlastnými silami videá, ktoré síce nebudú dosahovať kvalitné technické vypracovanie, ale zase budú odrážať veľmi silnú kultúru a divákovi-zamestnancovi budú bližšie a budú pôsobiť úprimne. Produkčné firmy spravidla dodávajú kvalitné obrazové a zvukové výstupy, ale nepoznajú vašu firemnú kultúru, preto potrebujú kvalitne vypracované zadanie a dobrý kontakt vo vnútri spoločnosti, ktorý na nich bude pri celej tvorbe dohliadať.  Aké formáty a produkčné vypracovanie zvolíte pre svoju firmu je už na vás. Každopádne platí, že video ako nástroj komunikácie je správny krok. My sme zabezpečovali produkciu interných videí pre spoločnosti ako Hella Lightning, Medusa Group, McDonald’s, Slovnaft alebo KIA.

Autor: Sandra Conortová, Boris Šmotlák